၂၀၂၀ပြည့်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့ပြီး နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပင်လုံ)သို့ဝင်ခွင့်ရရှိသည့်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ အမည်စာရင်း